skip to Main Content
Co Je Fundamentální Analýza?

Co je fundamentální analýza?

Existuje hodně různých způsobů výběru volby cenných papírů. Fundamentální analýza je nezávislá metoda hodnocení cenných papírů a emisních společností. Při fundamentální analýze investor zkoumá finanční a účetní záznamy společnosti a snaží se najít reálnou hodnotu jejích cenných papírů.

Pokud je reálná hodnota nižší než aktuální tržní cena, není výhodné kupovat cenné papíry, protože je investoři přeceňují. A naopak: pokud je reálná hodnota vyšší než aktuální cena, je výhodné cenné papíry nakupovat, protože jsou podhodnocené.

Hodnotu podniku a jeho cenných papírů ovlivňuje mnoho faktorů, jako je politická a ekonomická situace v zemi, aktivity konkurentů, finanční situace podniku. Fundamentální investoři věří, že cena akcií úspěšných společností roste, zatímco ty neziskové klesají.

Hlavním cílem fundamentální analýzy pro soukromé investory je vybrat cenné papíry, které porostou na ceně nebo za které budou emitenti vyplácet trvale vysoké dividendy.

Hlavním cílem fundamentální analýzy pro velké investory je vybrat společnosti, které budou v budoucnu trvale generovat zisky. Takové společnosti jsou vybírány nejen pro investice, ale také pro fúze nebo akvizice. Například když se sloučí více obchodních řetězců do jednoho, aby se zvýšil obrat.

Fundamentální analýzu provádí také vedení společnosti za účelem vypracování finanční politiky. Chtějí pochopit, jak zvýšit zájem o společnost nebo jak zpětný odkup akcií nebo další emise ovlivní trh.

Struktura analýzy:

Portfolioví investoři mohou přeskočit obecné kroky a pouze analyzovat společnost a její cenné papíry.

  • Analýza ekonomické situace jako celku. Investor hodnotí stav národního hospodářství, politickou situaci ve světě i v zemi a jak ovlivňuje investice. Například v obecné ekonomické analýze se investor zajímá o to, co se stane s úrokovými sazbami, úrovní spotřeby a reálnými příjmy obyvatelstva.
  • Analýza konkrétního odvětví. V této fázi investor hodnotí konkurenci ve zvoleném odvětví a vliv zahraničního kapitálu. Je třeba vzít v úvahu, v jaké fázi životního cyklu se odvětví nachází, protože finanční poměry v různých fázích cyklu jsou různé.
  • Analýza jednotlivé společnosti je pro soukromého investora nejdůležitější fází. Zde studuje fundamentální hodnotu společnosti a její finanční poměry.

Investor předpokládá, že:

  • společnost nezanikne a nezmění druh činnosti;
  • společnost má vnitřní hodnotu a současná hodnota nemusí odpovídat vnitřní hodnotě, protože trh nemusí být efektivní;
  • ve střednědobém až dlouhodobém horizontu trh uznává vnitřní hodnotu společnosti.

investoři

Při analýze hodnoty společnosti investor zkoumá její aktivity, reputace, technologie, které společnost používá, a kvalitu řízení. Tyto faktory ovlivňují hodnotu společnosti v očích všech investorů.

Veškeré materiály umístěné na internetových stránkách slouží pouze pro informační účely a při jejich tvorbě bylo postupováno s vynaložením odpovídajícího úsilí.

Investice do investičních nástrojů jsou rizikové a mohou být za nepříznivých okolností ztrátové. Hodnota investice může růst i klesat.

Napsat komentář