skip to Main Content
Průvodce Technickou Analýzou Pro Začátečníky

Průvodce technickou analýzou pro začátečníky

Technická analýza je metoda předpovídání budoucích pohybů tržních cen na základě zkoumáni historických vzorů a tvorby grafů. Cílem technické analýzy je identifikovat tzv. patterns neboli vzory, které obchodníkům usnadňují určit vhodný čas a správný cenový bod pro nákup a prodej finančních aktiv. Grafy technické analýzy ukazují pohyb cen ve formě svícnů, které ilustrují tržní cenu v daném časovém období. Jedná se o zaběhnutou, avšak ne stoprocentně spolehlivou metodu pro předvídání cen.

Původcem technické analýzy je Dowova teorie, tedy soubor pravidel, se kterými přišel Charles Dow v letech 1851 až 1902. Postupem let se technická analýza rozvíjela a měnila, proto se moderní technická analýza výrazně liší od původní metody. Nejpodstatnější změna spočívá v dostupnosti moderních technologií a schopnosti automatizace analýzy, nicméně její základní princip zůstal stejný.

Technická analýza se používá pro předpovídání krátkodobých i dlouhodobých investic. Investor s dlouhodobým trendem může použít technickou analýzu při rozhodování, kdy nakoupit akcie do svého portfolia, zatímco krátkodobý obchodník, který nakupuje pravidelně, může tuto metodu použít k identifikaci krátkodobých ziskových příležitostí.

Existuje mnoho různých indikátorů, které techničtí analytici používají. Metody jednotlivých investorů se však mohou lišit v závislosti na jejich obchodním stylu, trhu, na kterém obchodují, a časovém rámci, se kterým pracují.

Někteří techničtí analytici běžně testují účinnost jejich strategie dříve, než riskují skutečný kapitál. Postupují přitom tak, že aplikují technickou analýzu na předchozí cenové pohyby na trhu. Tomu se říká zpětné testování. Tato metoda spočívá ve zkoumání a analyzování skutečných dat z vybraných trhů. Pokud se zpětné testování prokáže jako výnosné, získají investoři větší důvěru v používání technické analýzy jako základu pro vstup na finanční trh.

Někteří obchodníci jsou si svou technickou analýzou natolik jistí, že se rozhodnou ji automatizovat. Automatizace strategie technické analýzy zahrnuje nastavení řady algoritmů, které následně mohou provádět transakce s minimální účastí investora.

Technická analýza

Správné načasování je klíčovou součástí úspěšného obchodování a technická analýza vám může pomoci načasovat vaše investice tak, abyste maximalizovali zisky a minimalizovali ztráty. Technickou analýzu lze použít téměř na jakémkoli trhu – stačí vám k tomu cenový graf a přístup k vybraným technickým ukazatelům. Ať už tedy chcete obchodovat akcie, indexy, forex nebo kryptoměny, technická analýza vám může určitě přijít vhod.

I když je technická analýza široce používána, má i svá omezení. Technická analýza může být subjektivní a není 100% přesná. Je důležité vědět o všech potenciálních nevýhodách vaší strategie a podniknout všechny nezbytné kroky k tomu, abyste zabránili zbytečným ztrátám.

 

Napsat komentář